• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี ๒๕๖๑

   
 
  วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายอุทาน พันโภคา หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธา นำทีมผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เขื่อนอุบลรัตน์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้กำลังใจกับชุมชนที่เข้าร่วมการประเมินโครงการชีววิถีฯ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดส่งหมู่บ้านโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เข้าร่วมประกวดในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ชุมชนบ้านโนนอินทร์แปลง ตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น จะได้รับการประเมินประเภทที่ 5 ชุมชนที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น และนายบุญสี ศรีกุล อดีตผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. จะได้รับการประเมินประเภทที่ 4 ราษฎรที่ได้รับความรู้จากวิทยาลัยและใช้ได้ผลดีเด่น


ภาพ/ข่าว
นางเจนจิรา บุตรพรหม
ตำแหน่ง ช่าง ระดับ ๕
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น