• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) นำผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๕๗ รูป ณ ถนนสายวัฒนธรรม บริเวณด่านช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร และ เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมในพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และเป็นยุคสมัยแรกเริ่มแห่งการปฏิรูประบบราชการของประเทศไทย โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร เป็นประธานฯ พร้อมข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ทหาร/ตำรวจ/ องค์กรเอกชน/นักศึกษา-นักเรียน และประชาชนอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมฯ จำนวนมาก ณ หน้าที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น