• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ อพม.จัดกิจกรรม "โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า"

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร ร่วมกับ อพม.จัดกิจกรรม "โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า"

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วศ.9 กธอ-ฟ. พร้อมผู้บริหาร-ผู้ปฎิบัติงานโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร ร่วมกับ อพม.จัดกิจกรรม “โครงการผักตบชวาสวะที่มีคุณค่า “ทำปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกลับกอง จากผักตบชวา เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาเขื่อนปากมูล ให้กับชุมชนบ้านหัวเห่ว หมู่ 4,หมู่ 11 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 48 คน ณ วัดบ้านหัวเห่ว อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากนายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ กธอ-ฟ.เป็นประธานเปิดการอบรมฯ โดยมีนางรุ่งทิวา วงศ์แสน หัวหน้าแผนกบริหารงานชุมชนสัมพันธ์และผู้มีส่วนได้เสียโครงการพลังงานหมุนเวียน ฝ่ายพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน (อพม.) ประสานงานนำทีมงานวิทยากร บรรยายให้ความรู้ จากอาจารย์แสนวสันต์ แสนคำ อาจารย์คณะวิศกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายณัฐวุฒิ ดำริห์ นักวิชาการฝ่ายถ่ายทอดเทคโลโนยีเพื่อเกษตรกรรมและชุมชน / สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น