• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนประชาชนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร กท “การงานทวีผล การเงินทวีคูณ” เพื่อนำรายได้ไปรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

จังหวัดบุรีรัมย์เชิญชวนประชาชนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร กท “การงานทวีผล การเงินทวีคูณ” เพื่อนำรายได้ไปรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน

วันนี้ (05 ก.ค. 61) ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสุเทพ นิติวัฒนานนท์ ขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และหัวหน้าส่วนราชการร่วมแถลงข่าวการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6 หมวดอักษร กท “การงานทวีผล การเงินทวีคูณ” มีภาพลายกราฟฟิกรูปปราสาทหินพนมรุ้งและภาพลายสายรุ้งที่สวยงาม โดยกำหนดจัดประมูลในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นหมายเลขเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน จำนวน 301 หมายเลข ประกอบด้วย เลขสี่ตัวเหมือน เลขสามตัวเหมือน เลขสองตัวเหมือน เลขตัวเดียว เลขคู่ 8 เลขคู่ 9 เลขหลักพัน เลขเรียง และเลขคู่เหมือน
นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดให้จังหวัดบุรีรัมย์จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 6 หมวดอักษร กท “การงานทวีผล การเงินทวีคูณ” ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อใช้รณรงค์ป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน เช่น การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ การอบรมและฝึกสอนขับรถให้แก่นักเรียนนักศึกษา การอบรมสายตรวจอาสาจราจรประจำหมู่บ้าน การมอบหมวกนิรภัยแก่นักเรียน และผู้เข้าอบรมทำใบอนุญาตขับรถ มอบหมวกนิรภัยให้ประชาชนในการออกหน่วยเคลื่อนที่ และมอบกายอุปกรณ์ให้แก่ผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น รถเข็น แขนและขาเทียมเฉลี่ยปีละ 97 ราย จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมการประมูลในวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 0 4461-3413


ภาพ/ข่าว ธีรยุทธ์ ชำนาญกอว / วันชัย ผิวอร่าม จ.บุรีรัมย์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น