• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรรับคณะส่วนราชการ , ผู้นำ/ชุมชนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรรับคณะส่วนราชการ , ผู้นำ/ชุมชนอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ช่วงเช้า วันที่ 29 มิถุนายน 2561 นายธนภัทร ฉัตรสุวรรณ หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร , นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวกร ระดับ10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร ร่วมบรรยายสรุป/ต้อนรับคณะผู้นำ/ชุมชนบางกรวย นำโดยอดีต สส.จังหวัดนนทบุรี คุณวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ , ส่วนราชการ , สมาชิกสภาจังหวัด และผู้นำ/ชุมชนอำเภอบางกรวย จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานโครงการสิรินธรโมเดล โดยได้รับเกียรติจาก นายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ณ ห้องประชุมแซน้อย1 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
จากนั้นช่วงบ่าย นายดนุนันท์ ไชยทุม วิศวกร ระดับ10 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิรินธร นำคณะผู้นำ/ชุมชนบางกรวย ศึกษาดูงานโครงการสิรินธรโมเดล โดยมีนางมาลี นนท์ศิริ ผู้ใหญ่บ้านโนนสำราญให้การต้อนรับและบรรยายความเเป็นมาของโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน และโครงพัฒนา/ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ณ ศาลากลางบ้านโนนสำราญ ต.นิคมสร้างตนเองบ้านลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี และลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการสิรินธรโมเดล
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น