• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธรเป็นวิทยากรโครงการค่ายวิชาการฯ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิรินธรเป็นวิทยากรโครงการค่ายวิชาการฯ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายนที ศรีสมรรถการ พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8 หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิรินธร นายไพรัตน์ ดีทะเล ช่าง ระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(หบธอ-ฟ.) และนายวงเกวียน ศรีวิพันธ์ ช่าง ระดับ 7 แผนกบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(หบธอ-ฟ.) ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ภารกิจ กฟผ. ด้านการผลิตไฟฟ้า/สถานการณ์พลังงานไฟฟ้า/การบริหารจัดการน้ำ/ความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม กับชุมชนรอบเขื่อนสิรินธร-เขื่อนปากมูล ให้กับอาจารย์-นักเรียน โรงเรียนพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 60 คน ในการจัดโครงการค่ายวิชาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี "พลังน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 ณ เขื่อนสิรินธร พร้อมทั้งนำคณะฯ ดูงานโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร
ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น