• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

“พรรคไทยธรรม”จัดสัมมนา”สานใจพรรคไทยธรรม”แนะสมาชิกทำงานเพื่อสังคม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“พรรคไทยธรรม”จัดสัมมนา”สานใจพรรคไทยธรรม”แนะสมาชิกทำงานเพื่อสังคม

23 มิ.ย.61 ที่จ.นครราชสีมา พรรคไทยธรรมได้จัดสัมมนาเรื่อง NLP (Neuro-linguistic-programming) และ หัวข้อ CSR ( Corporate Social Responsibilty ) ให้กับทีมงาน”สานใจพรรคไทยธรรม” โดยมีวิทยากร ดร.อโณทัย ดวงดารา หัวหน้าพรรคไทยธรรม ,อ.อรุณชัย ยะพันธ์ชัย นายทะเบียนสมาชิกพรรคไทยธรรม , อ.ศักดา ฉั่วยั่งยืน และทีมงาน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนาว่าต้องการให้สมาชิกสานใจพรรคไทยธรรมได้เข้าถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงและสร้างเสริมศักยภาพภาวะผู้นำ โดยมีแกนนำหลักเข้าร่วมสัมมนา อาทิ ดร.มงคล สงวนศักดิ์ ,ดร.นะโม สุขปราณี , อ.ภัทท์ชนก คีรีธนากูล ,นายบุญกฤษฐิพัฒน์ หาญขุนทด และผู้เข้าร่วมสัมมนาอีกกว่า 60 คน นอกจากนี้ภายหลังจบการสัมมนาพรรคไทยธรรมยังได้ร่วมรับประทานอาหารพบปะพูดคุยกับพี่น้องที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย


เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น