• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม

21มิย.61นางชนิตนาถ เจริญเนือง รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคม สมัชชาภาคประชาสังคมระดับภาค
"
การพัฒนาความเข้มแข็งภาคประชาสังคม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" โดยกรมพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "21-22มิถุนายน 2561ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์
โดยผู้เข้าประชุมเป็นอพม.3ท่าน ภาคประชาสังคม1ท่านรวมจังหวัดละ4ท่าน ในภาคกลาง,ภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม ในงานนี้นส.ณัฐกฤตา วงศ์แสง เลขาคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคม สมุทรปราการ นำอพม.และภาคประชาสังคมเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงภาพ/ข่าว : ณัฐกฤตา วงศ์แสง
..............................................
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น