• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย กับอำเภออุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑” (มีคลิป)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนอุบลรัตน์ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย กับอำเภออุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑” (มีคลิป)


วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภออุบลรัตน์ นายกนก ตั้งพูลผลวนิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – บริหาร และนายสมัย สมหวัง หัวหน้ากลุ่มงานนันทนาการ ร่วมพิธี “รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวิถีไทย อำเภออุบลรัตน์ ประจำปี ๒๕๖๑” ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวอุบลรัตน์ ได้สืบสานเป็นประเพณีมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน และจะสืบสานไปชั่วลูกชั่วหลานของอำเภออุบลรัตน์สืบต่อไป โดยมีนางศรีวิไล ดรจันทร์ใต้ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภออุบลรัตน์ กล่าวรายงาน และนายณัฐภัทร พลอยสุภา นายอำเภออุบลรัตน์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานภาครัฐผู้นำชุมชน และพ่อค้าประชาชนชาวอำเภออุบลรัตน์ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ภาพ/ข่าว
นส.จิราธร สีสังข์
พนักงานวิชาชีพ ระดับ 4
นายบุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น