• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

กิจกรรมนันทนาการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 61

กิจกรรมนันทนาการสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์ปีใหม่ไทย ปี 61          เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.09 น. นายวีรชัย เพชรรัตน์ ผบ.รจก.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมนันทนาการสืบสานวัฒนธรรม วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย เพื่อให้ ผตข.ได้มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย ณ โดมแดน1 รจก.ขอนแก่น เพื่อเป็นการพัฒนาพฤตินิสัยให้กลับตนเป็นพลเมืองดีและเป็นการคืนคนดีสู่สังคม ตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมดนตรี
ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
............... ...... ...... ...... ...............
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น