• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2566

อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ เพื่อขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

อบต.บ้านดง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น จัดโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ เพื่อขอพรจากผู้อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย


     วันที่ 13 เมย.66 จ่าสิบเอกอดุลย์ศักดิ์ เล่ห์กัน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการวันกตัญญูเชิดชูผู้สูงอายุ โดยมีนายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังตอบแทนบุญคุณเห็นคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแต่ละกลุ่มภายในตำบลบ้านดงมีความรักความสามัคคีในการร่วมกิจกรรม ในการจัดโครงการในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน 450 คน พร้อมทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุในวันขึ้นปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล  ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น