• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

รทร.โตบูรพา สิมมาทัน มอบพัดลมให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รทร.โตบูรพา สิมมาทัน มอบพัดลมให้กับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ขอนแก่น


       วันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 11.30 น. รทร.โตบูรพา สิมมาทัน นายกรับเลือกสโมสรโรตารีแก่นคูน จ.ขอนแก่น ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดซื้อพัดลมติดเพดานจำนวน 12 เครื่อง เพื่อมอบให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆในหน่วยงาน โดยมี ผ.อ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ รทร.โตบูรพา สิมมาทัน นายกรับเลือกสโมสรโรตารีแก่นคูน จ.ขอนแก่น และประธานชมรมจิตอาสาขอนแก่นและกรรมการชมรม ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในงานพิธีมอบพัดลมให้สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดขอนแก่น เป็นที่น่าชื่นชมกับการทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

  

-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์


-----------------------------------------------------


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น