• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ พร้อมจิตอาสา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย


สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นายกกิ่งกาชาด อ.บ้านไผ่ พร้อมจิตอาสา มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย

     
 
     ๒๖เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาด พร้อมด้วย จิตอาสา “เราทำความดีด้วยชีวิต”มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบวาตภัยเมื่อวันที่๒๒เม.ย.๖๒ จำนวน ๕๕ หลังคาเรือน ประกอบด้วย ต.หินตั้ง ๒ หลังคาเรือน ต.ในเมือง ๑ หลังคาเรือ ต.บ้านลาน ๘ หลังคาเรือน ต.แคนเหนือ ๑๗ หลังคาเรือน ต.หนองน้ำใส ๖หลังคาเรือน ต.เมืองเพีย ๑๓หลังคาเรือน ต.บ้านไผ่ ๔ หลังคาเรือน ต.หัวหนอง ๔ หลังคาเรือน ที่ได้รับความเสียหาย ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
       ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เอาใจใส่ดูแลพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที่ ครับเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น