• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562

“เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาส


   ๔มี.ค.๖๒ เวลา๐๙.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วยนางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ รับบริจาคสิ่งของรางวัลร้านธารากาชาด เพื่อจัดหารายได้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย ซึ่งกำหนดจัดงานกาชาดและของดีอำเภอบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ ๙-๑๓ มี.ค.๖๒ ณ ลานประชารัฐ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นเกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น