• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2562

เทศบาลม่วงหวาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เทศบาลม่วงหวาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย  


      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลม่วงหวาน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลม่วงหวาน จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธภาพสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัย โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลม่วงหวาน นายพนม. เย็นสบาย ให้เกียรติเป็นประธานงานกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเทศบาลและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : เจษฏากร เหล่าอรรคะ ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์ อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น