• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

“อ.บ้านไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณชั้นที่๒ หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมหาโลหิต”

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

“อ.บ้านไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณชั้นที่๒ หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมหาโลหิต”


     ๓๐ม.ค.๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ รับมอบประกาศเกียรติคุณชั้นที่๒ หน่วยงานที่มีการจัดกิจกรรมหาโลหิต จากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
     ขอขอบคุณกิ่งกาชาดอ.บ้านไผ่ ส่วนราชการ สถานศึกษา อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพี่น้องประชาชนอ.บ้านไผ่ ทุกภาคส่วน ที่ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดหา/บริจาคโลหิต ตลอดปีที่ผ่านมาได้อย่างยอดเยี่ยมครับ ขอให้รักษาความดีอันเป็นมหากุศลนี้ตลอดไปครับ...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น