• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กอ.รมน. จังหวัด ขอนแก่น ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.) ร่วมงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้และของรางวัล ในการออกร้านธารากาชาดในงานเทศกาลไหมนานาชาติประเพณีผูกเสี่ยว
และงานกาชาดฯ โดยมี นาย สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมสนับสนุนเงินบริจาค และสิ่งของในครั้งนี้  ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น