• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในชุมชน อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การใช้ชีวิตในชุมชน อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

กิจกรรมนักศึกษาจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการศึกษาเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(Community based Learning) โดยเข้าพักเรียนรู้ชุมชน ๗ หมู่บ้าน ๘๐ หลังคาเรือน ตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น วันที่๒๖-๒๙ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อเรียนรู้พื้นที่ เรียนรู้การใช้ชีวิตกับครัวเรือนในชุมชน เรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มและทำรายงานประเด็นน่าสนใจในชุมชน...

เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น