• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๑

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

รองผอ.รมน.ขอนแก่น ร่วมให้การต้อนรับ ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะในโอกาสเดินทางมาตรวจงานด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  พล.ต. กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก. (ท.) ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต. ทัพ อุทิตสาร ผช.ผอ.ศปป.๔ กอ.รมน.และคณะ ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร รวมทั้งรับทราบผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งหน่วยรับตรวจประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ข.ก.,ม.ค.,ร.อ.,และ ก.ส. เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงและรับตรวจประเมินผลจากคณะฯ ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น


ภาพ/ข่าว : เจมส์ กอ.รมน.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น