• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กฟผ.เขื่อนสิรินธร-ปากมูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

กฟผ.เขื่อนสิรินธร-ปากมูล ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร (กธอ-ฟ.) พร้อมด้วย นายบุญเลิศ แสงระวี หัวหน้าแผนกบริการเขื่อนสิรินธร (หบธอ-ฟ.) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลในการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ประจำปี 2561 โดยมี นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู่ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี , พลตรี พูลศักดิ์ สมบูรณ์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.บ.(ท) เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ โดยมี ส่วนราชการ , ผู้แทนภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้องร่วมการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม กอ.รมน.จังหวัด อ.บ. ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
จากสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดน้ำท่า m.7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตย ในวันที่ 5 มิ.ย. 61 มีระดับน้ำวัดได้ +107.59 ม.รทก อัตราการไหลผ่าน 303.00 ลบ.ม./วินาที มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยสำนักชลประทานที่ 7 ได้คาดการณ์ว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น จนถึงระดับ +108.20 ม.รทก. ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือน มิ.ย. 61 ซึ่งจะสามารถวัดอัตราการไหลของน้ำได้ประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเป็นเกณฑ์การพิจารณาการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล ของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล ที่ถือเกณฑ์ปฎิบัติมาตั้งแต่ปี 2550
มติที่ประชุมฯ ให้เลี่อนการพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูล จนกว่าใกล้ถึงเกณฑ์ถือปฎิบัติ จึงจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้งต่อไป
                       ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น