• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

เขื่อนสิรินธรร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คพรฟ. กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอาทิตย์ พรคุณา (วิศวกร ระดับ 9 ทำการแทนหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร(กธอ-ฟ.) ผู้แทนโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล ในฐานะผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนปากมูล ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายสนอง มะลัยขวัญ นายอำเภอสิรินธร (รองประธานคนที่ 1) เป็นประธานการประชุมฯ , คณะกรรมการฯ ภาครัฐ/ภาคประชาชน และคณะทำงานฯ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมโดมน้อย เขื่อนสิรินธร
จากการประชุมฯ ได้มีการพิจารณากลั่นกรองโครงการชุมชน บรรจุเข้าแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 13 โครงการ เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,409,000 บาท โดยให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนพื่นที่รอบโรงไฟฟ้า คพรฟ. แต่ละตำบลได้นำเสนอโครงการ ตามกรอบงบประมาณที่กำหนด ในที่ประชุมฯ หลังจากผ่านการประชาสัมพันธ์และดำเนินการประชาคม ในแต่ละตำบลมาแล้ว และมติที่ประชุมฯ ให้ปรับปรุงเพิ่มเติมแก้ไขโครงการชุมชน ที่นำเสนอครั้งนี้ ทั้ง 13 โครงการ ให้ดำเนินตามกรอบแผนงานโครงการชุมชน เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน นำไปพิจารณาฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 ต่อไป
                         ภาพ/ข่าว
นายนที ศรีสมรรถการ
ตำแหน่ง พนักงานวิชาชีพ ระดับ 8
บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)
-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น