• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

                           วันที่ 13 เมย.61 จ่าสิบเอก อดุลย์ เล่ห์กัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นประธานเปิดโครงการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ภายใต้กิจกรรมในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ โดยมีนายสุพล บาอุ้ย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้
วัตถุประสงค์การจัดโครงการ
1.เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์/รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำดำหัวและประเพณีสงกรานต์ของไทย ให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบต่อไป
2.เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าของผู้สูงอายุ พร้อมกับเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับตำบล
3.เพื่อจัดนิทรรศการคุณงามความดีของผู้สูงอายุที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทย
4.เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้เด็ก,เยาวชน,ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและสถาบันครอบครัว
5.เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ.ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่น
ซึ่งมีผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการทั้งตำบล 15 หมู่บ้าน จำนวน 300 คน พร้อมกับมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดจำนวน 6 ท่าน ท่านที่มีอายุมากที่สุดคือ 96,95,94,93 ปี อายุ 94 ปี มี 2 ท่าน อายุ 93 ปี มี 2 ท่าน ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดงได้เป็นผู้นำรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ
ภาพ/ข่าว : บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวกระแสใต้@สยามโฟกัส ข่าว 4 ภาค/อีสาน จ.ขอนแก่น
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมใจประชาชน)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น