• KSL Group

    บริษัท น้ำตาล ขอนแก่น จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านห้วยยาง เรื่องการใช้สารชีวภาพ อีเอ็ม.

สยามไทยแลนด์ นิวส์ (ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)

นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มอาสาพัฒนาชุมชน ชุมชนและโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอบรมให้กับชุมชนบ้านห้วยยาง เรื่องการใช้สารชีวภาพ อีเอ็ม.

     8/กย./61 นายไพรสณ ทาปลัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรม นายวาทิตร กุลแสนไชย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี นายพิชัย มุมทอง วิศวกร ระดับ 10 เป็นผู้ประสานงานในการอบรม
การอบรมการใช้สารชีวภาพ อีเอ็ม. เป็นส่วนหนึ่งในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มีวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ชุมชน ลด ละ เลิก ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆ
2.เพิ่มพื้นที่การผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษในชุมชน
3.เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้ มีวิธีการในการผลิตอาหารที่ปลอดสารพิษ
4.เพื่อให้ชุมชนมีองค์ความรู้และตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรในการอบรม "ทำฮอร์โมนผลไม้ที่มีในท้องถิ่นที่หาง่าย"ทำสารไล่แมลงโดยใช้วัสดุที่มีในชุมชน"ทำปุ๋ยแห้ง(โบกาฉิ) ตามหลัก NPK โดยใช้มูลสัตว์เช่น มูลหมู มูลโคหรือกระบือ มูลไก่"ซึ่งเป็นวัสดุที่มีในท้องถิ่นของชุมชนบ้านห้วยยาง อบรมที่อาคารโรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด ต.ดงเมืองแอม อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น มีชุมชนที่สนใจเข้าอบรมจำนวน 80 คน โดยมีนายบุญสี ศรีกุล เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

บุญสี ศรีกุล
ผู้สื่อข่าวสยามไทยแลนด์ นิวส์
เกรียงไกร อนุรักษ์เจริญพร
บก.สยามไทยแลนด์ นิวส์
(ทุกทิศ ทั่วไทย ข่าวสารกว้างไกล คุณธรรมนำใจประชาชน)


-------------------------------------
เว็ปไซต์นี้จดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทะเบียนพาณิชย์

-----------------------------------------------------

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น